นโยบายทางธุรกิจ

นโยบายการยกเลิก

ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรณี ยังไม่ชำระเงิน ผู้ใช้บริการต้องรอ 24 ชั่วโมง หลังจากกดส่งข้อมูลการลงทะเบียน หากไม่มีการชำระเงิน ระบบจะลบข้อมูลออกจากระบบอัตโนมัติ กรณี ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

นโยบายการคืนเงิน

ทางเราไม่มีนโยบายคืนเงิน การคืนเงินขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงานวิ่ง